Hållbarhet

Ett cirkulärt Båstadgruppen

Vi på Båstadgruppen vill göra skillnad på riktigt och därför lägger vi ett stort fokus på miljömedvetenhet och social hållbarhet i vårt dagliga arbete. Vår vision är att alla våra produkter ska bidra till en ansvarsfull och cirkulär ekonomi.


Vår hållbarhetsagenda

Vår hållbarhetsagenda beskriver vårt engagemang för miljövård, socialt ansvar, ansvarsfulla inköp, kundengagemang, innovation och ständiga förbättringar. Genom vår hållbarhetsagenda kan vi nå vårt mål att minska våra utsläpp av växthusgaser med 50% senast 2030.

 

Läs mer

Hållbarhet är lönsamt

Vi utmanar oss ständigt att hitta kreativa och smarta vägar som leder mot ökad effektivitet och minskad resursförbrukning. Samtidigt förbättrar vi våra produkter med längre livslängd, bättre material, rätt funktion och tidlös design. 

Hållbarhet är lönsamt

Läs mer om hur vi arbetar med:

Certifikat och produktansvar

Vi tar fullt ansvar för våra produkter och har kunskap om gällande lagstiftning kring kemikalier, produktmärkning, spårbarhet, testning och dokumentation. Läs mer om våra produktcertifieringar och medlemskap här.

Läs mer

Partnerskap och initiativ

Vi är noga i urvalet av leverantörer och vi samarbetar enbart med aktörer som lever upp till våra krav. Tillsammans med flera partners och nätverk säkerställer vi sociala och etiska arbetsvillkor i alla våra fabriker. 

 

        

 

Läs mer

Globala målen för hållbar utveckling

Agenda 2030 är en universell agenda för hållbar utveckling för alla FN:s medlemsländer som innehåller sjutton globala mål som ska uppnås till 2030. För oss är alla hållbarhetsmål viktiga och vi arbetar i stor utsträckning med påverka målen direkt eller indirekt genom vår hållbarhetsagenda. Nedan tre mål har vi på Båstadgruppen valt att fokusera lite extra på. Tillsammans kan vi göra ännu större skillnad. 

Läs mer om vår hållbarhetsagenda >>

08 - ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT

Vi arbetar för att säkerställa goda arbetsvillkor, både i de egna bolagen och i den globala leverantörskedjan.  

12 - HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

Vi gör hållbara val i produktionen och arbetar aktivt med att sprida kunskap och information kring hållbar konsumtion.

17 - GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP

Vi är partners med med stora aktörer som STICA, amfori BSCI och Internationella Ackordet för hälsa och säkerhet i textilbranchen.