Mångfald

Vi på Båstadgruppen arbetar med ett antal områden för att skapa en inkluderande och rättvis arbetsplats som ökar innovation, produktivitet och välbefinnande. Nedan hittar du några av de punkter vi arbetar med.


Olika sammansättningar av arbetsstyrkan

Olika sammansättningar av arbetsstyrkan

Vi på Båstadgruppen ämnar att öka representationen av underrepresenterade grupper i organisationen samt upprätthålla en arbetsstyrka som reflekterar mångfalden i lokala företag.

Rekrytering och anställning

Rekrytering och anställning

I anställningsprocessen använder vi en fördomsfri rekrytering. Vi arbetar med att starta partnerskap med olika rekryteringskällor, som minoritetsfokuserade jobbsajter eller lokala samhällsorganisationer

Inkluderande arbetskultur

Inkluderande arbetskultur

Vår policy gällande mångfald och inkludering kommuniceras tydligt så att alla anställda är medvetna om den. Vi genomför även regelbundna mångfalds- och inkluderingsutbildningar för att öka anställdas medvetenhet och förståelse.

Lika möjligheter

Lika möjligheter

Vi arbetar mot att säkerställa jämställda löner för alla demografiska grupper och ta itu med eventuella köns- eller etnicitetsbaserade löneskillnader. Vi ämnar att stärka likvärdigheten för karriärutveckling och utvecklingsmöjligheter.

Mångfald av leverantörer

Mångfald av leverantörer

Vi arbetar med att diversifiera leverantörer/fabriker genom att arbeta med minoritetsägda eller kvinnoägda företag. Vi ämnar även med att utveckla mångfaldsmål för leverantörer och sedan mäta framstegen.

Retention och medarbetarengagemang

Retention och medarbetarengagemang

Vi på Båstadgruppen övervakar omsättningshastigheter mellan olika demografiska grupper och vidta åtgärder för att ta itu med eventuella skillnader. Vi bedömer anställdas uppfattningar om mångfald och inkludering på arbetsplatsen regelbundet och vidtar åtgärder baserat på feedback.

Samhällsengagemang

Samhällsengagemang

Vi engagerar oss i partnerskap med lokala organisationer som främjar mångfald och inkludering. Vi sponsrar eller deltar i evenemang och initiativ som stödjer mångfald i samhället.

Mäta framsteg

Mäta framsteg

Vi arbetar med Key Performance Indicators (KPI:er) relaterade till mångfald och inkludering och spårar samt rapporterar regelbundet om framsteg. Vi genomför regelbunden mångfaldsrevisioner för att bedöma organisationens mångfaldsinsatser.

Ledarskapsåtagande

Ledarskapsåtagande

Båstadgruppens ledarskap är engagerad i mångfald och inkludering. Vi håller våra ledare ansvariga för framsteg med mångfaldsmål.

Transparens och kommunikation

Transparens och kommunikation

Vi kommunicerar mångfald och inkluderingsmål samt framsteg och prestationer, både internt och externt. När tillfälle ges så firar vi framgångar och dela bästa praxis med anställda och intressenter.

Mångfaldsmål bör vara specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna (SMART). För oss är det viktigt att involvera anställda på alla nivåer i processen och anpassa mål för att möta demografiska behov i både organisationen och samhället.