Fotavtryck

Ett steg mot att minska vårt ekologiska fotavtryck är att vara medvetna och transparenta om orsaker i tillverknings- och driftprocessen som påverkar vårt utsläpp av koldioxid (CO2). Vi rapporterar våra utsläpp årligen till Båstadgruppens ägare Storskogen och till STICA-initiativet.


Energiförbrukning:Textilproduktion använder energikrävande processer som spinning, vävning, färgning och efterbehandling. Fabrikerna användar ofta kol eller naturgas för att driva dessa processer, vilket släpper ut CO2 vid förbränning.

Transport:Textilföretag transporterar varor mellan produktionsled, distributionscenter och kunder. Oftast transportörer använder fossilbränsledrivna fordon som resulterar till CO2-utsläpp.

Kemikalieanvändning: Många textilprocesser använder kemikalier och vatten. Rening av avloppsvatten är energi-intensivt och orsakar CO2-utsläpp.

Hälften av försäljningsvolymen av vårt varumärke South West kläder är certifierade, en milstolpe vi är stolta över – och siffran är nästan 80% för T-shirtar.

Leveranskedjan: Leverantörer bidrar till utsläpp genom tillverkningsprocesser, transporter och energikällor.

Anläggningsdrift: Fabriker och lager kräver uppvärmning, kylning och belysning vilket bidrar till CO2-utsläpp.

Avfallshantering:Felaktig avfallshantering eller hanteringsmetoder kan leda till metanutsläpp – en annan potent växthusgas.

Varje dag arbetar vi mot att minska vårt koldioxidavtryck genom att använda förnybara energikällor, energieffektiv teknik, optimering av transporter och logistik, minimering av kemikalieanvändning och generering av avloppsvatten samt implementering av hållbara metoder.

Läs mer