Inspelning av samtal till kundtjänst

Ändamål:
Utveckla och förbättra vår kundservice genom utbildning.
För att förbättra vår kundservice använder vi oss av kundärenden som kommer in till oss för att utvärdera, förbättra och utveckla vår kundservice.

Gäller för:
Samtliga som kontaktar oss.
Behandlingar som utförs för ändamålet:
• Inspelning av samtal i utbildnings- och kvalitetssyfte

Kategorier av personuppgifter som behandlas:
• Ljudupptagning
• Övriga uppgifter som du väljer att dela med oss under samtalet.

Så samlas dina personuppgifter in:

Du lämnar själv dina uppgifter i samband med att du väljer att kontakta vår kundservice.

Mottagare:

Vår externa kundservicepartner hanterar dina uppgifter för att använda detta i kvalitets- och utbildningssyfte och är personuppgiftsbiträde.

Laglig grund:

Genom det berättigade intresse vi har av att bedriva kvalitets- och utvecklingsarbete av vår kundservice.

Lagringstid:
Ditt samtal sparas i 1 år, därefter raderas uppgifterna.