Cirkularitet

En cirkulär ekonomi är ett förhållningssätt för produktion och konsumtion som vill minimera avfall, maximera resurseffektivitet och öka hållbarhet genom hela leveranskedjan. I en cirkulär ekonomimodell återanvänds, repareras eller återvinns material och produkter för att minska deras miljöpåverkan.

Här nedan följer en djupare förklaring av konceptet ur vår synvinkel:


Design för hållbarhet och återvinning

Vi på Båstadgruppen strävar efter att producera hållbara produkter som enkelt kan återvinnas eller återanvändas. Detta innebär att vi väljer hållbara material, överväger alternativen för produkternas livslängd och inför principer om modularitet för att underlätta demontering.

Återvinning och upcycling

En cirkulär ekonomi ämnar att återvinna och återanvända material. Man kan t.ex. använda upcycling-tekniker för att omvandla textilavfall till mer värdefulla produkter, vilket förlänger deras livslängd och minskar behovet av obrukade material.

Samarbetsinitiativ

En cirkulär ekonomi kräver ofta samarbete. Det innebär exempelvis partnerskap med återvinningsanläggningar, avfallshanteringsföretag och teknikleverantörer för att optimera materialåtervinning och återvinningsprocesser. Samarbete kan även driva innovation och skapa en mer hållbar industri. Vi på Båstadgruppen samarbetar med flertal partners och certifierar våra produkter.

Förlängning av produktens livslängd

Vi på Båstadgruppen uppmuntrar och hänvisar till reparations-, renoverings- och återtillverkningstjänster, så att våra kunder kan fixa och uppgradera sina varor i stället för att kassera dem. Vi säljer exempelvis reservdelar till våra produkter från Guardio, samt har anställd som lagar textila produkter vid behov.

Transparenta leveranskedjor

En cirkulär ekonomi är transparent och spårbar. Vi på Båstadgruppen arbetar för att se till att råvaror kommer från hållbara källor för att minimera miljömässiga konsekvenser. Att implementera ansvarsfulla inköpsmetoder, som att använda organiskt eller återvunnet material, bidrar till att minska textilindustrins ekologiska fotavtryck.