Certifikat Båstadgruppen


ISO 9001: Kvalitetshanteringssystem (KHS)

ISO 9001 är en internationellt erkänd standard som fastställer ramverket för ett kvalitetshanteringssystem (KHS). Den beskriver principer och metoder som organisationer kan följa för att konsekvent tillhandahålla produkter och tjänster som uppfyller kund- och regleringskrav. ISO 9001 fokuserar på processer, kundnöjdhet, kontinuerlig förbättring och beslutsfattande baserat på bevis. Genom att implementera ISO 9001 kan organisationer förbättra sin effektivitet och övergripande kvalitet, vilket leder till ökad kundnöjdhet och långsiktig framgång.


ISO 14001: Miljöledningssystem (MLS)

ISO 14001 är en globalt accepterad standard för att skapa ett miljöledningssystem (MLS). Den ger organisationer ett strukturerat ramverk för att identifiera, hantera och minimera miljöpåverkan från sina aktiviteter, produkter och tjänster. ISO 14001 betonar engagemang för hållbara metoder, efterlevnad av lagar, förebyggande av föroreningar, resurseffektivitet och kontinuerlig miljöförbättring. Genom att implementera ISO 14001 kan organisationer visa sitt engagemang för miljöansvar, minska sitt ekologiska fotavtryck och engagera intressenter i sina miljöinsatser.


Visa certifikat: ISO 14001 + ISO 9001