Hållbart är det enda hållbara

Vi är övertygade om att det bara kommer att finnas ett sätt att driva vår affär i framtiden – hållbart.

Hållbarhet är lönsamhet

Att ha hållbarhet och socialt ansvar som en naturlig del av vår verksamhet får oss att vara kreativa och smarta för att hitta vägar som leder mot ökad effektivitet och minskad resursförbrukning. Samtidigt förbättrar vi våra produkter med längre livslängd, bättre material, rätt funktion och tidlös design. Detta gör produkterna mer attraktiva för våra kunder, lönsamma för oss och bidrar till en bättre värld.

 

Den slutna cirkelns ekonomi

Vi tänker cirkulärt i hela vår affär. Då skapar vi en helhet där Båstadgruppen blir länken som binder ihop vad våra kunder efterfrågar, med vad planeten klarar och förbättrad livskvalitet för de som producerar våra produkter.

Man kan se det ungefär såhär:

Våra kunder vill betala för hållbara kläder som följer principen bruka och återbruka, i stället för att bruka och förbruka. Vi hjälper dem att göra ett upplyst och medvetet val utifrån produkternas sociala och miljömässiga påverkan.

Våra produkter produceras i länder där vi tillsammans med våra leverantörer arbetar för att säkerställa goda arbetsförhållanden, säker arbetsmiljö och inte minst att mänskliga rättigheter efterlevs för alla arbetare. Dessutom är den direkta miljöpåverkan oftast som störst där produkterna produceras.

Genom att vara ett stabilt och lönsamt företag som bygger verksamheten på hållbarhet kan vi sluta cirkeln. Det som är bäst för våra kunder är även bäst för våra leverantörer och helt nödvändigt för oss.

South West tar hela Båstadgruppen till nästa nivå

Båstadgruppen, med ägaren Storskogen, har länge haft hållbarhet på agendan, men när vi 2019 köpte Sandryds, som numera representeras av varumärket South West, ingick en lång historia av att alltid ligga steget före – både i arbetet kring miljö, såväl som socialt ansvar. Med South West som draglok har hela Båstadgruppen anammat visionen att alla produkter ska bidra till en ansvarsfull och cirkulär ekonomi.

Målet är inte bara 100% hållbara produkter

2022 var hälften av försäljningsvolymen av South West kläder certifierade eller av återvunnet material, en milstolpe vi är stolta över – siffran är 80% för T-shirtar.

Fast vårt hållbarhetsarbete har inget slutmål. Till och med när vi når vår vision – att alla våra produkter ska bidra till en ansvarsfull och cirkulär ekonomi – kommer vi sätta nya mål och arbetet kommer att fortsätta.

Fokusområden för vårt hållbarhetsarbete

South West har sedan länge arbetat med fyra fokusområden: vatten, bomull och fler hållbara material, samt omställning till en cirkulär ekonomi. De sista åren har vi även fokuserat på våra produkters miljöpåverkan i form av utsläpp.

Bomull och hållbara material

Bomull är en begränsad resurs som inte kommer räcka till alla när planetens befolkning ökar. South West har arbetat fokuserat för att byta ut traditionellt odlad bomull till ekologisk certifierad bomull i våra störst säljande varugrupper. South West erbjuder även plagg gjorda av bambu och återvunnen PET och arbetet med att ställa om till andra hållbara material, till exempel cellulosa, är inom räckhåll.

Cirkulär ekonomi

En stor del av den cirkulära ekonomin är att återanvända de resurser man har.

För South Wests del betyder det i första hand att förlänga livslängden på våra produkter genom att hjälpa kunden att välja rätt produkt för rätt användningsområde. Det tror vi gör att slitaget på plagget blir mindre och därmed kan användas under en längre tid.

Framåt tittar vi på att använda nya processer för att återvinna fibrerna i bomullstextiler men här behövs fortfarande utveckling innan det är möjligt för alla typer av material.

Miljöpåverkan

Numera vet vi att produktion av våra plagg påverkar miljön genom utsläpp av CO2. 80% av ett plaggs miljöpåverkan sker under produktionsfasen, allra helst vid framställan och färgning av tyg.

Genom vårt engagemang i STICA (Swedish Textile Initiative for Climate Action) har vi börjat att mäta och sätta mål för att minska utsläpp. Mycket handlar om energieffektivitet i fabriker och omställning till förnybar energi.

SHARELABEL

Alla produkter från South West är märkta med en QR-kod för att det ska vara enkelt för användaren att få information om plaggets hållbara produktion och material. Dessutom tips och underhållsråd för att förlänga dess livslängd. I förlängningen tror vi att vi kan bygga in mer info om plaggets CO2 utsläpp, samt var och hur det kan återvinnas.

Kemikalier

Kemikaliegruppen sprider det senaste inom kemi- och miljörelaterade frågor till medlemsföretagen inom textil- och elektronikbranschen.

OEKO-TEX STANDARD 100 är en av världens mest kända märkningar för textilier som testats för skadliga ämnen och bekräftar den höga produktsäkerheten och kundernas förtroende för textilier. Märkningen tilldelas textilprodukter som har testats för skadliga ämnen och befunnits vara säkra för människors hälsa.

Hållbara material

GOTS som står för Global Organic Textile Standard, är en allmänt erkänd och respekterad certifiering för ekologiska textilier. Kortfattat sätter GOTS kriterier och standarder för produktion, bearbetning och märkning av organiska fibrer, vilket säkerställer att textila produkter tillverkas med miljömässigt och socialt ansvar i åtanke.

Här är nyckelpunkterna om GOTS:

1. Krav på ekologiska fibrer: GOTS kräver att textilprodukter märkta som ”ekologiska” måste innehålla en minsta andel certifierade ekologiska fibrer. Det innebär att de råvaror som används, som bomull eller ull, ska odlas utan användning av syntetiska bekämpningsmedel eller genetiskt modifierade organismer (GMO).

2. Miljökriterier: GOTS har strikta miljöstandarder som täcker hela textilproduktionsprocessen. Dessa inkluderar begränsningar i användningen av skadliga kemikalier och färgämnen, riktlinjer för avfallshantering och energiförbrukning samt krav på vattenrening och bevarande.

3. Sociala kriterier: GOTS lägger också vikt vid de sociala aspekterna av textilproduktion. Det kräver efterlevnad av internationella arbetsnormer, vilket säkerställer rättvisa och säkra arbetsförhållanden för de anställda som är involverade i produktionsprocessen.

4. Spårbarhet och insyn i leveranskedjan: GOTS kräver spårbarhet genom hela leveranskedjan. Detta innebär att från råvarukällan till slutprodukten måste alla produktionsled vara certifierade, vilket säkerställer att den organiska integriteten upprätthålls och verifieras.

5. Märkning och certifiering: Produkter som uppfyller GOTS-standarder kan bära GOTS-märkningen, vilket anger deras ekologiska och hållbara referenser. För att få denna märkning måste tillverkare och processorer genomgå en omfattande certifieringsprocess, inklusive inspektioner och överensstämmelse med GOTS-kriterier.

GOTS-certifieringen garanterar konsumenterna att de textilprodukter de köper har producerats på ett miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt. Det främjar hållbarhet, stödjer ekologiska jordbruksmetoder och bidrar till en mer etisk och medveten textilindustri.

 


OCS Organic Content Standard är en certifieringsstandard som verifierar och spårar innehållet av ekologiskt odlade material i produkter. OCS-certifiering gäller för olika ekologiska material, inklusive bomull.

Viktiga punkter om OCS-certifierad bomull:

1. Ekologiska jordbruksmetoder: OCS-certifierad bomull odlas med ekologiska jordbruksmetoder. Det betyder att den odlas utan användning av syntetiska bekämpningsmedel, herbicider eller genetiskt modifierade organismer (GMO). Istället förlitar sig ekologiska bönder på naturliga metoder, såsom växtföljd, biologisk skadedjursbekämpning och kompostering, för att upprätthålla jordens bördighet och bekämpa skadedjur.

2. Miljöfördelar: OCS-certifierad bomull hjälper till att minska den negativa miljöpåverkan som är förknippad med konventionell bomullsproduktion. Genom att undvika användning av syntetiska kemikalier, minimeras mark- och vattenföroreningar, minskas utsläpp av växthusgaser och främjar den biologiska mångfalden.

3. Kvalitet och säkerhet: Ekologisk bomull är känt för sin höga kvalitet och mjukhet. OCS-certifierad bomull säkerställer att bomullen som används i en produkt uppfyller de ekologiska kraven. Det ger konsumenterna en garanti för att bomullen har odlats och bearbetats utan användning av skadliga kemikalier.

4. Transparens i leveranskedjan: OCS-certifierad bomull kräver en transparent leveranskedja. Den spårar flödet av ekologiskt material från gården till slutprodukten, vilket säkerställer att det organiska innehållet identifieras och rapporteras korrekt. Denna spårbarhet hjälper konsumenter att göra välgrundade val och stödjer integriteten hos ekologiska påståenden.

5. Global Standard: OCS är en global standard som erkänns och accepteras av olika intressenter, inklusive varumärken, tillverkare och konsumenter. Den ger ett konsekvent ramverk för att verifiera och kommunicera det organiska innehållet i produkter, vilket främjar transparens och förtroende på marknaden.

Det är viktigt att notera att OCS-certifiering specifikt fokuserar på det organiska innehållet i en produkt och inte täcker andra aspekter av hållbarhet, såsom arbetspraxis, socialt ansvar eller vattenanvändning. Andra certifieringar, såsom Global Organic Textile Standard (GOTS), kan omfatta ett bredare urval av hållbarhetskriterier.

När du letar efter OCS-certifierade bomullsprodukter, är det tillrådligt att leta efter OCS-logotypen eller certifieringsinformationen på produktetiketten eller konsultera varumärkets webbplats för detaljer om deras certifiering och hållbarhetspraxis.

Läs mer >>

 

Fairtrade bomull är ett certifieringssystem som syftar till att främja rättvisa och hållbara metoder inom bomullsindustrin. Den är utformad för att säkerställa att bomullsbönder får rättvisa priser för sina skördar och arbetar under säkra och humana förhållanden. Även om Fairtrade-bomull inte i sig är ”bättre” än konventionell bomull, erbjuder den vissa fördelar.

1. Rättvisa priser: Fairtrade garanterar ett minimipris för bomull, vilket hjälper bönder att tjäna en hållbar inkomst och försörja sina familjer. Denna stabilitet kan förbättra deras levnadsvillkor och ge tillgång till utbildning, hälsovård och andra viktiga tjänster.

2. Rättvisa arbetsvillkor: Fairtrade-standarder förbjuder tvångsarbete, barnarbete och osäkra arbetsförhållanden. De främjar rättvisa löner, rimliga arbetstider och rätten till föreningsfrihet för bomullsarbetare. Genom att välja Fairtrade-bomull kan konsumenter stödja etiska och ansvarsfulla metoder i branschen.

3. Miljömässig hållbarhet: Även om Fairtrade främst fokuserar på sociala aspekter, uppmuntrar den också miljömässigt hållbara metoder. Fairtrade-certifierade bomullsbönder måste följa vissa riktlinjer för användning av bekämpningsmedel, vattenförvaltning och markvård. Det är dock värt att notera att Fairtrade inte har samma nivå av miljökriterier som ekologiska certifieringar.

4. Samhällsutveckling: Fairtrade-premier är ytterligare medel som betalas ut till bondekooperativ eller samhällen. Dessa premier kan investeras i olika sociala och ekonomiska utvecklingsprojekt, såsom utbildning, hälsovård, infrastruktur eller jordbruksförbättringar. Detta bidrar till det övergripande välbefinnandet i bomullsodlande samhällen.

5. Transparens och spårbarhet: Fairtrade-certifiering säkerställer en transparent leveranskedja genom att kräva noggrann revision och dokumentation. Detta hjälper konsumenterna att spåra bomullens ursprung och verifiera att den producerats enligt Fairtrade-standarder.

Det är viktigt att notera att Fairtrade bara är en certifiering bland många på marknaden, och den har sina begränsningar. Vissa kritiker hävdar att den kanske inte går tillräckligt långt för att ta itu med systemproblem inom bomullsindustrin, såsom miljöpåverkan eller marknadstillträde för småskaliga bönder. Att stödja Fairtrade-bomull är dock ett positivt steg mot en mer etisk och hållbar bomullsproduktion.

 

GRS hänvisar till Global Recycling Standard. Det är ett certifieringssystem och en standard som anger kriterier för bearbetning, tillverkning och märkning av återvunnet material. GRS syftar till att främja transparens, miljöansvar och social efterlevnad inom återvinningsindustrin.

Kortfattat om Global Recycling Standard:

1. Anger kriterier: GRS fastställer specifika krav för innehåll och ursprung för återvunnet material, och säkerställer att de kommer från ansvarsfulla återvinningsmetoder.

2. Främjar spårbarhet: GRS betonar spårbarhet genom hela försörjningskedjan, från insamling av återvunnet material till deras slutliga användning, för att verifiera deras äkthet och hållbarhet.

3. Uppmuntrar miljöhänsyn: Standarden uppmuntrar till minskning av miljöpåverkan under återvinningsprocessen, inklusive energiförbrukning, vattenanvändning och hantering av kemikalier.

4. Åtgärdar social efterlevnad: GRS innehåller bestämmelser för att säkerställa att arbetare som är involverade i återvinningsprocessen behandlas rättvist, med respekt för arbetstagares rättigheter och säkra arbetsförhållanden.

5. Möjliggör märkning och kommunikation: GRS tillåter produkter tillverkade av återvunnet material att bära GRS-logotypen eller etiketten, vilket ger konsumenterna förtroende för att produkten uppfyller vissa miljömässiga och sociala standarder.

Sammanfattningsvis är Global Recycling Standard (GRS) ett certifieringssystem som främjar ansvarsfulla återvinningsmetoder, transparens och hållbar användning av återvunnet material i olika branscher.

Initiativ

Amfori BSCI står för Business Social Compliance Initiative. Det är en industridriven rörelse som syftar till att övervaka och bedöma arbetsplatsstandarder över hela den globala leveranskedjan. Initiativet grundades 2003 av Foreign Trade Association (FTA), som är en ledande företagsorganisation för europeisk och internationell handel som samlar över 1 500 återförsäljare, importörer, varumärken och nationella sammanslutningar för att förbättra den politiska och juridiska ramen för handel på ett hållbart sätt.

BSCI förser företag med en social revisionsmetod och rapport för att hjälpa dem att gradvis förbättra arbetsförhållandena i sin leverantörskedja. Den organiserar inte själv revisioner utan tillhandahåller ett nätverk av externa ackrediterade, erfarna och oberoende revisionsföretag. De sociala revisionerna representerar bara en aktivitetspelare, ett komplement till kapacitetsuppbyggnad och starka relationer med alla intressenter i försörjningskedjan.

 International Accord – Det internationella avtalet för hälsa och säkerhet inom textil- och klädindustrin är ett juridiskt bindande avtal mellan 200 klädmärken och globala fackföreningar med uppdraget att säkerställa säkra arbetsplatser inom textil- och klädindustrin. Avtalet främjar arbetarnas säkerhet genom oberoende inspektioner, sanering och utbildningsprogram och erkänner arbetarnas rättigheter att organisera, vägra osäkert arbete och ta upp hälso- och säkerhetsproblem. Avtalet har åtagit sig att främja transparens och ansvarsskyldighet genom att säkerställa att undertecknare och fabriker förblir transparenta samtidigt som säkerheten på arbetsplatsen främjas.

STICA står för Swedish Textile Initiative for Climate Action. Det är ett initiativ som lanserats av Sustainable Fashion Academy för att stödja kläd- och textilindustrin i att minska dess klimatpåverkan och förändra branschen. Initiativet syftar till att ge en plattform för samarbete, kunskapsdelning och utveckling av gemensamma verktyg för branschen. Kläd- och textilindustrin står för en betydande mängd utsläpp av växthusgaser, vilket bidrar till den globala uppvärmningen. STICA har som mål att hjälpa industrin att minska sin klimatpåverkan genom att sätta upp vetenskapsbaserade mål för minskningar av växthusgaser, skapa realistiska planer för att minska utsläppen och rapportera om framstegen regelbundet. STICA vill också säkerställa att de skandinaviska länderna och den globala industrin gör mer än sin del för att minska utsläppen av växthusgaser.