Hållbart är det enda hållbara

Vi är övertygade om att det bara kommer att finnas ett sätt att driva vår affär i framtiden – hållbart.

Hållbarhet är lönsamhet

Att ha hållbarhet och socialt ansvar som en naturlig del av vår verksamhet får oss att vara kreativa och smarta för att hitta vägar som leder mot ökad effektivitet och minskad resursförbrukning. Samtidigt förbättrar vi våra produkter med längre livslängd, bättre material, rätt funktion och tidlös design. Detta gör produkterna mer attraktiva för våra kunder, lönsamma för oss och bidrar till en bättre värld.

Den slutna cirkelns ekonomi

Vi tänker cirkulärt i hela vår affär. Då skapar vi en helhet där Båstadgruppen blir länken som binder ihop vad våra kunder efterfrågar, med vad planeten klarar och förbättrad livskvalitet för de som producerar våra produkter.

Man kan se det ungefär såhär:

Våra kunder vill betala för hållbara kläder som följer principen bruka och återbruka, i stället för att bruka och förbruka. Vi hjälper dem att göra ett upplyst och medvetet val utifrån produkternas sociala och miljömässiga påverkan.

Våra produkter produceras i länder där vi tillsammans med våra leverantörer arbetar för att säkerställa goda arbetsförhållanden, säker arbetsmiljö och inte minst att mänskliga rättigheter efterlevs för alla arbetare. Dessutom är den direkta miljöpåverkan oftast som störst där produkterna produceras.

Genom att vara ett stabilt och lönsamt företag som bygger verksamheten på hållbarhet kan vi sluta cirkeln. Det som är bäst för våra kunder är även bäst för våra leverantörer och helt nödvändigt för oss.

South West tar hela Båstadgruppen till nästa nivå

Båstadgruppen, med ägaren Storskogen, har länge haft hållbarhet på agendan, men när vi 2019 köpte Sandryds, som numera representeras av varumärket South West, ingick en lång historia av att alltid ligga steget före – både i arbetet kring miljö, såväl som socialt ansvar. Med South West som draglok har hela Båstadgruppen anammat visionen att alla produkter ska bidra till en ansvarsfull och cirkulär ekonomi.

Målet är inte bara 100% hållbara produkter

2022 var hälften av försäljningsvolymen av South West kläder certifierade eller av återvunnet material, en milstolpe vi är stolta över – siffran är 80% för T-shirtar.

Fast vårt hållbarhetsarbete har inget slutmål. Till och med när vi når vår vision – att alla våra produkter ska bidra till en ansvarsfull och cirkulär ekonomi – kommer vi sätta nya mål och arbetet kommer att fortsätta.

Fokusområden för vårt hållbarhetsarbete

South West har sedan länge arbetat med fyra fokusområden: vatten, bomull och fler hållbara material, samt omställning till en cirkulär ekonomi. De sista åren har vi även fokuserat på våra produkters miljöpåverkan i form av utsläpp.

Bomull och hållbara material

Bomull är en begränsad resurs som inte kommer räcka till alla när planetens befolkning ökar. South West har arbetat fokuserat för att byta ut traditionellt odlad bomull till ekologisk certifierad bomull i våra störst säljande varugrupper. South West erbjuder även plagg gjorda av bambu och återvunnen PET och arbetet med att ställa om till andra hållbara material, till exempel cellulosa, är inom räckhåll.

Cirkulär ekonomi

En stor del av den cirkulära ekonomin är att återanvända de resurser man har.

För South Wests del betyder det i första hand att förlänga livslängden på våra produkter genom att hjälpa kunden att välja rätt produkt för rätt användningsområde. Det tror vi gör att slitaget på plagget blir mindre och därmed kan användas under en längre tid.

Framåt tittar vi på att använda nya processer för att återvinna fibrerna i bomullstextiler men här behövs fortfarande utveckling innan det är möjligt för alla typer av material.

Miljöpåverkan

Numera vet vi att produktion av våra plagg påverkar miljön genom utsläpp av CO2. 80% av ett plaggs miljöpåverkan sker under produktionsfasen, allra helst vid framställan och färgning av tyg.

Genom vårt engagemang i STICA (Swedish Textile Initiative for Climate Action) har vi börjat att mäta och sätta mål för att minska utsläpp. Mycket handlar om energieffektivitet i fabriker och omställning till förnybar energi.

SHARELABEL

Alla produkter från South West är märkta med en QR-kod för att det ska vara enkelt för användaren att få information om plaggets hållbara produktion och material. Dessutom tips och underhållsråd för att förlänga dess livslängd. I förlängningen tror vi att vi kan bygga in mer info om plaggets CO2 utsläpp, samt var och hur det kan återvinnas.

Kemikalier

REACH

EU lag för tillsyn och begränsning av ämnen som kan vara farliga för hälsan eller miljön.

KEMIKALIEGRUPPEN

Sprider det senaste inom kemi- och miljörelaterade frågor till medlemsföretagen inom textil- och elektronikbranschen.

OEKO-TEX

Certifiering som ska säkerställa att det inte finns några farliga kemikalier i det färdiga plagget.

Hållbara material

GOTS

Internationell märkning av organiska kläder och textil som är ansvarsfullt framställda, socialt och miljömässigt.

OCS

Symbol för Organic Cotton. Standard för andel organisk bomull i plagg och spårbart ursprung. Används för plagg med en mix av andra material, till exempel viskos för att få fram en melange färg.

FAIRTRADE

Fairtrade-premien, som brukar utgöra cirka fem procent av slutpriset som köparen betalar, används för att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt. Fairtrade-certifieringen innebär även flera miljömässiga lokala åtaganden.

LIFEWEAR BAMBOO

Märkningen på den bambuviskos vi valt att använda till våra underställ. Den är 100 procent biologiskt nedbrytbar och förnyelsebar.

Initiativ

Amfori BSCI

Redan 2008 anslöt sig South West till Amfori BSCI, som en föregångare i textilbranschen. Business Social Compliance Initiative är ett europeiskt samarbetsinitiativ för att förbättra sociala frågor och arbetsförhållanden i fabriker.

 

International ACCORD

Efter Rana Plaza katastrofen i Dhaka 2013 signerade vi ACCORD-avtalet för en trygg och hälsosam klädindustri i Bangladesh. Vi har under 2021 signerat det nya avtalet som nu gäller till 2023.

STICA

Swedish Textile Initiative for Climate Action hjälper textilindustrin i Norden att nå FNs klimatmål och Parisavtalet. Målet är att minska växthusgasutsläpp för att kunna begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C.