Kestävä kehitys on ainut kestävä toimintatapa

Olemme vakuuttuneita, että tulevaisuudessa on ainoastaan yksi tapa johtaa liiketoimintaamme - kestävästi

Kestävä kehitys kannattaa

Kun kestävä kehitys ja sosiaalinen vastuu ovat luonnollinen osa toimintaamme, saamme käyttää luovuutta ja kekseliäisyyttä etsiessämme tapoja tehokkuuteen ja resurssien pienempään käyttöön. Samalla parannamme tuotteitamme tekemällä niistä pidempi-ikäisiä käyttämällä parempia materiaaleja, oikeita ominaisuuksia ja ajatonta designia. Tämä tekee tuotteista asiakkaille houkuttelevampia ja meille kannattavampia, ja ne auttavat tekemään maailmasta paremman.

Kiertotalous

Ajattelemme kiertotaloutta kaikessa toiminnassamme. Silloin luomme kokonaisuuden, jossa Båstadgruppen toimii siltana yhdistäen asiakkaidemme kysynnän siihen, miten planeetta selviytyy ja miten parannamme tuotteitamme valmistavien ihmisten elämänlaatua.

Se voi näyttää suurin piirtein tältä:

Asiakkaamme haluavat maksaa vastuullisesti tuotetuista vaatteista, jotka noudattavat periaatetta käytä ja käytä uudelleen sen sijaan, että ostaisivat lyhytikäisiä kulutustuotteita ja tuhlaisivat luonnonvaroja. Haluamme auttaa asiakkaitamme tekemään valistuneita ja tietoisia valintoja vaatteen sosiaalisesta ja ekologisesta vaikutuksesta.

Tuotteemme valmistetaan maissa, joissa teemme yhdessä toimittajiemme kanssa yhteistyötä varmistaaksemme hyvät työolosuhteet, turvallisen työympäristön ja ennen kaikkea kaikkien työntekijöiden ihmisoikeuksien toteutumisen. Lisäksi suora ympäristövaikutus on usein suurimmillaan tuotteiden valmistusvaiheessa.

Voimme sulkea ympyrän, sillä olemme vakaa ja tuottava yritys, joka rakentaa toimintaa vastuullisuuden pohjalta. Mikä on asiakkaillemme parasta, on parasta myös toimittajillemme ja meille se on välttämätöntä.

South West nostaa koko Båstadgruppenin seuraavalle tasolle

Båstadgruppenilla sekä omistajalla Storskogenilla on pitkään ollut vastuullisuus agendallaan. Ostaessamme vuonna 2019 Sandrydsin, joka nykyisin edustaa tuotemerkkiä South West, pistimme uuden vaihteen päälle ja tavoitteena on nyt olla aina askeleen edellä – sekä ympäristöasioissa että sosiaalisessa vastuussa. South West luotsinaan koko Båstadgruppen on omaksunut vision, jossa kaikkien tuotteiden tulee edistää vastuullisuutta ja kiertotaloutta.

Tavoitteena ei ole vain 100 % vastuulliset tuotteet

Vuonna 2022 puolet myydyistä South West -vaatteista oli sertifioituja tai valmistettu kierrätysmateriaalista. Tämä on virstanpylväs, josta olemme ylpeitä – T-paitojen kohdalla luku on 80 %.

Vastuullistyöllämme ei kuitenkaan ole eräpäivää. Jopa silloin, kun saavutamme visiomme – että kaikki tuotteet edistävät vastuullisuutta ja kiertotaloutta – asetamme edelleen uusia tavoitteita ja jatkamme työtämme.

Vastuullisuustyömme fokusalueet

South West on jo pitkään työskennellyt neljän fokusalueen parissa: vesi, puuvilla ja ympäristöä säästävät materiaalit sekä siirtyminen kiertotalouteen. Olemme viime vuosina keskittyneet tuotteidemme ympäristövaikutukseen päästöjen muodossa.

Puuvilla ja ympäristöä säästävät materiaalit

Puuvilla on rajallinen resurssi, joka ei planeetan väestön kasvaessa riitä kaikille . South West on pyrkinyt vaihtamaan perinteisesti viljellyn puuvillan luonnonmukaiseen sertifioituun puuvillaan eniten myydyissä tuoteryhmissä. South West tarjoaa myös bambusta ja kierrätetystä PET-materiaalista valmistettuja vaatteita. Lisäksi pyrkimyksemme alkaa käyttää muita ympäristöä säästäviä materiaaleja, kuten selluloosaa, on pian mahdollista toteuttaa.

Kiertotalous

Kiertotaloudesta suurin osa muodostuu olemassa olevien resurssien uudelleen käyttämisestä.

South Westin osalta se tarkoittaa ensi sijassa sitä, että tuotteiden elinikää pidennetään auttamalla asiakasta valitsemaan oikeita tuotteita oikeaan käyttötarkoitukseen.  Uskomme, että vaatteet kuluvat näin vähemmän, jolloin niiden elinikä pitenee.

Tulevaisuudessa ajatuksena on käyttää uusia prosesseja puuvillatekstiilikuitujen kierrättämiseksi, mutta tämä edellyttää lisää kehitystyötä ennen kuin se on mahdollista kaikenlaisille materiaaleille.

Ympäristövaikutus

Nykyisin tiedämme, että vaatteidemme tuotanto vaikuttaa ympäristöön CO2-päästöjen kautta. 80 % vaatteiden ympäristövaikutuksesta tapahtuu tuotantovaiheessa, ennen kaikkea kankaiden valmistuksessa ja värjäämisessä.

STICA-jäsenyyden (Swedish Textile Initiative for Climate Action) myötä olemme alkaneet mitata ja asettaa tavoitteita päästöjen pienentämiseksi. Tässä on paljolti kyse tehtaiden energiatehokkuudesta ja siirtymisessä uudistuvaan energiaan.

SHARELABEL

Kaikki South Westin tuotteet on merkitty QR-koodilla, jonka ansiosta käyttäjien on helppo saada tietoa tuotteen ympäristöä säästävästä tuotannosta ja materiaaleista. Se sisältää lisäksi vinkkejä ja hoito-ohjeita tuotteen eliniän pidentämiseksi. Uskomme, että voimme jatkossa lisätä tietoa vaatteen hiilidioksidipäästöistä sekä siitä, missä ja miten tuotteemme voidaan kierrättää.

Kemikaalit


Swedish Chemicals Group– Jakaa tuoretta tietoa kemikaaleihin ja ympäristöön liittyvistä kysymyksistä tekstiili- ja elektroniikka-alan jäsenyrityksilleen.

OEKO-TEX STANDARD 100 on yksi maailman tunnetuimmista tekstiileistä, jotka on testattu haitallisten aineiden varalta. Se vahvistaa korkean tuoteturvallisuuden ja asiakkaiden luottamuksen tekstiileihin. Merkki myönnetään tekstiilituotteille, jotka on testattu haitallisten aineiden varalta ja todettu turvallisiksi ihmisten terveydelle.

Ympäristöä säästävät materiaalit

GOTSjoka tarkoittaa Global Organic Textile Standardia, on laajalti tunnustettu ja arvostettu luomutekstiilien sertifikaatti. Lyhyesti sanottuna GOTS asettaa kriteerit ja standardit orgaanisten kuitujen tuotannolle, prosessoinnille ja merkinnöille varmistaen, että tekstiilituotteet valmistetaan ympäristö- ja sosiaalinen vastuu mielessä.

Tässä ovat tärkeimmät kohdat GOTSista:

1. Orgaanisia kuituja koskevat vaatimukset: GOTS edellyttää, että tekstiilituotteissa, joissa on merkintä "luomu", on oltava vähimmäisprosenttiosuus sertifioituja orgaanisia kuituja. Tämä tarkoittaa, että käytetyt raaka-aineet, kuten puuvilla tai villa, on viljeltävä ilman synteettisiä torjunta-aineita tai geneettisesti muunnettuja organismeja (GMO).

2. Ympäristökriteerit: GOTS:lla on tiukat ympäristöstandardit, jotka kattavat koko tekstiilin tuotantoprosessin. Näitä ovat mm. haitallisten kemikaalien ja väriaineiden käytön rajoitukset, jätehuollon ja energiankulutuksen ohjeet sekä vaatimukset vedenkäsittelylle ja säästämiselle.

3. Sosiaaliset kriteerit: GOTS pitää tärkeänä myös tekstiilituotannon sosiaalisia puolia. Se edellyttää kansainvälisten työnormien noudattamista, mikä takaa oikeudenmukaiset ja turvalliset työolot tuotantoprosessiin osallistuville työntekijöille.

4. Jäljitettävyys ja toimitusketjun läpinäkyvyys: GOTS edellyttää jäljitettävyyttä koko toimitusketjussa. Tämä tarkoittaa, että kaikki tuotantovaiheet on sertifioitava raaka-ainelähteestä lopputuotteeseen, mikä varmistaa, että orgaaninen eheys säilyy ja varmistetaan.

5. Merkinnät ja sertifiointi: GOTS-standardit täyttävillä tuotteilla voi olla GOTS-merkki, joka osoittaa niiden orgaanisen ja kestävän kehityksen mukaiset tunnistetiedot. Tämän merkin saamiseksi valmistajien ja jalostajien on läpäistävä kattava sertifiointiprosessi, mukaan lukien tarkastukset ja GOTS-kriteerien noudattaminen.

GOTS-sertifikaatti takaa kuluttajille, että heidän ostamansa tekstiilituotteet on valmistettu ympäristö- ja sosiaalisesti vastuullisesti. Se edistää kestävyyttä, tukee luomuviljelyn käytäntöjä ja edistää eettisempää ja tietoisempaa tekstiiliteollisuutta.

OCS Organic Content Standard on sertifiointistandardi, joka tarkistaa ja seuraa tuotteiden luomumateriaalien pitoisuutta. OCS-sertifikaatti koskee erilaisia orgaanisia materiaaleja, mukaan lukien puuvillaa.

Avainkohtia OCS-sertifioidusta puuvillasta:

1. Luomuviljelykäytännöt: OCS-sertifioitua puuvillaa kasvatetaan luomuviljelymenetelmillä. Tämä tarkoittaa, että puuvillaa viljellään ilman synteettisiä torjunta-aineita, rikkakasvien torjunta-aineita tai geneettisesti muunnettuja organismeja (GMO). Sen sijaan luomuviljelijät luottavat luonnollisiin menetelmiin, kuten viljelykiertoon, biologiseen tuholaistorjuntaan ja kompostointiin, ylläpitääkseen maaperän hedelmällisyyttä ja torjuakseen tuholaisia.

2. Ympäristöedut: OCS-sertifioitu puuvilla auttaa vähentämään perinteiseen puuvillan tuotantoon liittyviä kielteisiä ympäristövaikutuksia. Välttämällä synteettisten kemikaalien käyttöä se minimoi maaperän ja veden saastumisen, vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja edistää luonnon monimuotoisuutta.

3. Laatu ja turvallisuus: Luomupuuvilla tunnetaan korkeasta laadustaan ja pehmeydestään. OCS-sertifioitu puuvilla varmistaa, että tuotteessa käytetty puuvilla täyttää vaaditut luomustandardit. Se takaa kuluttajille, että puuvilla on kasvatettu ja jalostettu ilman haitallisia kemikaaleja.

4. Toimitusketjun läpinäkyvyys: OCS-sertifioitu puuvilla vaatii läpinäkyvän toimitusketjun. Se seuraa orgaanisten materiaalien virtausta tilalta lopputuotteeseen ja varmistaa, että orgaaninen pitoisuus tunnistetaan ja raportoidaan tarkasti. Tämä jäljitettävyys auttaa kuluttajia tekemään tietoisia valintoja ja tukee luomuväittämien eheyttä.

5. Maailmanlaajuinen standardi: OCS on maailmanlaajuinen standardi, jonka useat sidosryhmät, kuten brändit, valmistajat ja kuluttajat, tunnustavat ja hyväksyvät. Se tarjoaa johdonmukaiset puitteet tuotteiden luomusisällön tarkistamiselle ja tiedottamiselle, mikä edistää avoimuutta ja luottamusta markkinoilla.

On tärkeää huomata, että OCS-sertifiointi keskittyy erityisesti tuotteen luomupitoisuuteen eikä kata muita kestävän kehityksen näkökohtia, kuten työkäytäntöjä, sosiaalista vastuuta tai veden käyttöä. Muut sertifikaatit, kuten Global Organic Textile Standard (GOTS), voivat sisältää laajemman valikoiman kestävyyskriteereitä.

Kun etsit OCS-sertifioituja puuvillatuotteita, on suositeltavaa tarkistaa OCS-logo tai sertifiointitiedot tuotteen etiketistä tai tutustua tuotemerkin verkkosivustoon saadaksesi lisätietoja niiden sertifioinnista ja kestävän kehityksen käytännöistä.

Lue lisää >>


Reilun kaupan puuvilla on sertifiointijärjestelmä, jonka tavoitteena on edistää reilua ja kestävää puuvillateollisuutta. Se on suunniteltu varmistamaan, että puuvillanviljelijät saavat oikeudenmukaiset hinnat sadoistaan ja työskentelevät turvallisissa ja inhimillisissä olosuhteissa. Vaikka Reilun kaupan puuvilla ei ole luonnostaan "parempaa" kuin perinteinen puuvilla, se tarjoaa tiettyjä etuja.

1. Reilut hinnat: Reilu kauppa takaa puuvillan vähimmäishinnan, mikä auttaa viljelijöitä ansaitsemaan kestävät tulot ja elättämään perheensä. Tämä vakaus voi parantaa heidän elinolojaan ja tarjota pääsyä koulutukseen, terveydenhuoltoon ja muihin olennaisiin palveluihin.

2. Reilut työehdot: Reilun kaupan standardit kieltävät pakkotyön, lapsityövoiman ja vaaralliset työolosuhteet. Ne edistävät puuvillatyöntekijöiden oikeudenmukaisia palkkoja, kohtuullisia työaikoja ja yhdistymisvapautta. Valitsemalla Reilun kaupan puuvillan kuluttajat voivat tukea eettisiä ja vastuullisia käytäntöjä alalla.

3. Ympäristön kestävyys: Vaikka Reilu kauppa keskittyy ensisijaisesti sosiaalisiin näkökohtiin, se kannustaa myös ympäristön kannalta kestäviin käytäntöihin. Reilun kaupan sertifioitujen puuvillanviljelijöiden on noudatettava tiettyjä torjunta-aineiden käyttöä, vesihuoltoa ja maaperän suojelua koskevia ohjeita. On kuitenkin syytä huomata, että Reilulla kaupalla ei ole samantasoisia ympäristökriteerejä kuin luomusertifikaateilla.

4. Yhteisön kehittäminen: Reilun kaupan palkkiot ovat lisävaroja, jotka maksetaan viljelijöiden osuuskunnille tai yhteisöille. Nämä palkkiot voidaan sijoittaa erilaisiin sosiaalisiin ja taloudellisiin kehityshankkeisiin, kuten koulutukseen, terveydenhuoltoon, infrastruktuuriin tai maatalouden parantamiseen. Tämä edistää puuvillan viljelyyhteisöjen yleistä hyvinvointia.

5. Avoimuus ja jäljitettävyys: Reilun kaupan sertifiointi varmistaa läpinäkyvän toimitusketjun edellyttämällä tiukkaa auditointia ja dokumentointia. Tämä auttaa kuluttajia jäljittämään puuvillan alkuperän ja varmistamaan, että se on valmistettu Reilun kaupan standardien mukaisesti.

On tärkeää huomata, että Reilu kauppa on vain yksi sertifikaatti monien joukossa, ja sillä on rajoituksensa. Jotkut kriitikot väittävät, että se ei välttämättä mene tarpeeksi pitkälle puuvillateollisuuden systeemisten ongelmien, kuten ympäristövaikutusten tai pienviljelijöiden markkinoille pääsyn, käsittelemiseksi. Reilun kaupan puuvillan tukeminen on kuitenkin myönteinen askel kohti eettisempää ja kestävämpää puuvillantuotantoa.

 

GRS viittaa maailmanlaajuiseen kierrätysstandardiin. Se on sertifiointijärjestelmä ja -standardi, joka asettaa kriteerit kierrätysmateriaalien käsittelylle, valmistukselle ja merkitsemiselle. GRS:n tavoitteena on edistää läpinäkyvyyttä, ympäristövastuuta ja sosiaalista noudattamista kierrätysteollisuudessa.

Lyhyesti sanottuna Global Recycling Standard:

1. Asettaa kriteerit: GRS asettaa erityiset vaatimukset kierrätettyjen materiaalien sisällölle ja alkuperälle varmistaen, että materiaalit ovat peräisin vastuullisista kierrätyskäytännöistä.

2. Edistää jäljitettävyyttä: GRS korostaa jäljitettävyyttä koko toimitusketjussa kierrätysmateriaalien keräämisestä niiden lopulliseen käyttöön varmistaakseen niiden aitouden ja kestävyyden.

3. Kannustaa ympäristönäkökohtiin: Standardi kannustaa vähentämään ympäristövaikutuksia kierrätysprosessin aikana, mukaan lukien energiankulutus, vedenkäyttö ja kemikaalien käsittely.

4. Käsittelee sosiaalisia vaatimuksia: GRS sisältää säännöksiä, joilla varmistetaan, että kierrätysprosessiin osallistuvia työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti työntekijöiden oikeuksia ja turvallisia työoloja kunnioittaen.

5. Mahdollistaa merkitsemisen ja viestinnän: GRS sallii kierrätysmateriaaleista valmistettujen tuotteiden varustamisen GRS-logolla tai -etiketillä, mikä antaa kuluttajille luottamusta siihen, että tuote täyttää tietyt ympäristö- ja sosiaalistandardit.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Global Recycling Standard (GRS) on sertifiointijärjestelmä, joka edistää vastuullista kierrätyskäytäntöä, läpinäkyvyyttä ja kierrätysmateriaalien kestävää käyttöä eri toimialoilla.

 

Aloite

Amfori BSCIon lyhenne sanoista Business Social Compliance Initiative. Se on toimialavetoinen liike, jonka tavoitteena on seurata ja arvioida työpaikkojen standardeja maailmanlaajuisessa toimitusketjussa. Aloitteen perusti vuonna 2003 Foreign Trade Association (FTA), joka on Euroopan ja kansainvälisen kaupan johtava yritysjärjestö, joka kokoaa yhteen yli 1 500 jälleenmyyjää, maahantuojaa, tuotemerkkiä ja kansallista järjestöä parantaakseen kaupan poliittista ja oikeudellista kehystä. kestävä tapa.

 

International Accord – Kansainvälinen tekstiili- ja vaateteollisuuden terveyttä ja turvallisuutta koskeva sopimus on oikeudellisesti sitova sopimus 200 vaatebrändin ja maailmanlaajuisten ammattiliittojen välillä, jonka tehtävänä on varmistaa turvalliset työpaikat tekstiili- ja vaateteollisuudessa. Sopimuksella edistetään työntekijöiden turvallisuutta riippumattomien tarkastusten, korjaamisen ja koulutusohjelmien avulla ja tunnustetaan työntekijöiden oikeudet organisoida, kieltäytyä vaarallisesta työstä ja tuoda esiin terveys- ja turvallisuushuolia. Sopimus on sitoutunut edistämään läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta varmistamalla, että allekirjoittajat ja tehtaat pysyvät läpinäkyvinä ja edistävät samalla työturvallisuutta.

STICAon lyhenne sanoista Swedish Textile Initiative for Climate Action. Se on Sustainable Fashion Academyn käynnistämä aloite, jolla tuetaan vaate- ja tekstiiliteollisuutta ilmastovaikutusten vähentämisessä ja alan muuttamisessa. Aloitteen tavoitteena on tarjota foorumi yhteistyöhön, tiedon jakamiseen ja yhteisten työkalujen kehittämiseen teollisuudelle. Vaate- ja tekstiiliteollisuus on vastuussa merkittävästä määrästä kasvihuonekaasupäästöjä, mikä edistää ilmaston lämpenemistä. STICA pyrkii auttamaan alaa vähentämään ilmastovaikutuksiaan asettamalla kasvihuonekaasujen vähentämiselle tieteeseen perustuvia tavoitteita, luomalla realistisia suunnitelmia päästöjen vähentämiseksi ja raportoimalla edistymisestä säännöllisesti. STICA haluaa myös varmistaa, että Skandinavian maat ja globaali teollisuus tekevät enemmän kuin osansa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä.